<style>.lazy{display:none}</style> Protestë për të larguar plehrat nga qyteti i Durrësit - Qendra Durresi Aktiv

Qendra Durresi Aktiv

Protestë për të larguar plehrat nga qyteti i Durrësit

Dje, qytetarët e Durrësit thirrën në protestë me thirrje të fuqishme për një qytet të pastër dhe pa plehra. Me parrulla “Për një qytet të pastër dhe pa plehra”, “Largoni mbeturinat, mbroni jetën” dhe “Jo plehra në qytet” shfaqën zemërimin dhe kërkesën e tyre për një mjedis të përmirësuar dhe përparim në menaxhimin e mbeturinave. Në përgjigje ndaj kërkesave dhe kërkesave të qytetarëve, Këshilli Bashkiak i Durrësit zhvilloi një mbledhje të jashtëzakonshme përmes mjeteve të komunikimit elektronik dhe miratoi një vendim të rëndësishëm. Në këtë mbledhje, u miratua propozimi për shpalljen e emergjencës mjedisore në fushën e menaxhimit të integruar të mbetjeve në territorin e bashkisë Durrës.

Vendimi erdhi si rezultat i mbylljes së venddepozitimit të mbeturinave në zonën e Porto-Romanos. Ky vendim ka për qëllim të adresojë situatën aktuale dhe të ndërmarë masa të menjëhershme për të zgjidhur problemet e menaxhimit të mbeturinave në qytet.

10/06/2020
Optimized with PageSpeed Ninja