Qendra Durresi Aktiv

Forum diskutimi me anëtarë të Këshillit Bashkiak Durrës dhe banorë të lagjes nr.1

Takimi që u zhvillua sot ishte një diskutim i hapur midis anëtarëve të Këshillit Bashkiak Durrës, qytetarëve dhe nismës “Durrësi aktiv për një bregdet të pastër”. Qëllimi i takimit ishte të adresohet çështja e derdhjes së ujërave të zeza në det dhe të diskutohej për një zgjidhje sa më të shpejtë për këtë problem. Qytetarët kishin mundësinë të shprehin mendimet e tyre dhe të ndajnë shqetësimet në lidhje me ndotjen e bregdetit dhe pasojat që ajo sjell për mjedisin dhe komunitetin lokal. Ata paraqitën argumente dhe propozime për të gjetur një rrugëzgjidhje efektive për të ndaluar derdhjen e ujërave të zeza në det dhe për të përmirësuar cilësinë e ujit bregdetar.

Si rezultat i diskutimit, u mor vendim për të shkuar përpara me nismën e nënshkrimit të peticionit që do t’i drejtohej Bashkisë Durrës. Peticioni do të mbështesë kërkesën për një reagim të menjëhershëm dhe vendimmarrje të shpejtë në lidhje me çështjen e ujërave të zeza. Kjo tregon se qytetarët dhe organizatat e përfshira ishin të përkushtuar për të gjetur zgjidhje të qëndrueshme për të ruajtur bregdetin dhe për të mbrojtur mjedisin në zonën e tyre.

Ky aktivitet u organizua në kuadër të projektit “Durrësi aktiv për një bregdet të pastër”, i cili është mbështetur nga Leviz Albania.  Ky projekt synon të ndërgjegjësojë dhe mobilizojë komunitetin për të ndaluar ndotjen dhe për të promovuar një bregdet të pastër dhe të qëndrueshëm.

Takimi ishte një hap i rëndësishëm drejt angazhimit të përbashkët për zgjidhjen e problemit të derdhjes së ujërave të zeza në det. Ndërmarrja e veprimeve të menjëhershme dhe bashkëpunimi midis qytetarëve, organizatave dhe institucioneve vendore është kyç për të arritur qëllimet e përbashkëta për një mjedis të pastër dhe të qëndrueshëm.

09/Dhjetor/2018