Qendra Durresi Aktiv

Diskutim i hapur me përfaqësues të pushtetit vendor, eksperte të ndryshëm dhe qytetarë.

Në kuadër të projektit “Durrësi aktiv për një bregdet të pastër”, u zhvillua një diskutim i hapur me përfaqësuesit e pushtetit vendor të qytetit të Durrësit, ekspertë të mjedisit, përfaqësues ligjorë dhe qytetarë. Qëllimi i këtij diskutimi ishte të analizohen situatat e derdhjes së ujërave të zeza në det, veçanërisht në zonën e shëtitores Taulantia dhe plazhit Currilave, dhe të adresojnë rekomandimet për një zgjidhje të mundshme.

Ky diskutim i hapur i ofrojë një platformë për të shprehur shqetësimet dhe mendimet për këtë problem të ndotjes së bregdetit. Përfaqësuesit e pushtetit vendor ishin të pranishëm për të dëgjuar pikëpamjet e qytetarëve, duke ndarë informacionin dhe diskutuar për masat aktuale dhe të ardhshme për të adresuar derdhjen e ujërave të zeza në det. Ekspertët e mjedisit dhanë informacione dhe analiza të thellësishme për ndikimin e derdhjes së ujërave të zeza në ekosistemin bregdetar dhe rrezikut që ai paraqet për shëndetin e qytetarëve dhe biodiversitetin. Përfaqësuesit ligjorë dhanë udhëzime dhe këshilla rreth rregullave dhe ligjeve që lidhen me ndotjen e ujërave dhe pasojat ligjore për ndërprerjen e derdhjes së paautorizuar.

Përmes këtij diskutimi të hapur, u synua të arrihet një konsensus dhe të identifikohen rekomandime për zgjidhjen e derdhjes së ujërave të zeza në det. Përvoja dhe mendimet e të gjithë pjesëmarrësve u morën parasysh për të gjetur një rrugë të qëndrueshme dhe frytdhënëse për të ndaluar ndotjen dhe për të ruajtur bregdetin e pastër. Kjo iniciativë është një shembull i përkushtimit nismës “Durrësi aktiv për një bregdet të pastër” për të nxitur bashkëpunimin dhe ndërgjegjësimin rreth çështjes së derdhjes së ujërave të zeza. Diskutimi i hapur ishte një hap i rëndësishëm drejt gjetjes së zgjidhjeve të qëndrueshme dhe krijimit të një bregdeti të pastër dhe të shëndetshëm për të gjithë qytetarët e Durrësit.

27/Janar/2019