<style>.lazy{display:none}</style> Dëgjesë publike me banorët e zonës së Ish-Kënetës - Qendra Durresi Aktiv

Qendra Durresi Aktiv

Dëgjesë publike me banorët e zonës së Ish-Kënetës

Banorët e Durrësit, në kuadër të projektit “Qytetarët e Durrësit Aktor dhe Faktor në Vendimmarjen Lokale” të zbatuar nga Qendra Durrësi Aktiv, kanë paraqitur një kërkesë tek pushteti vendor për rehabilitimin e kanaleve bujqësore ku derdhen ujërat e ndotura, të cilat më pas përfundojnë në det. Kjo iniciativë ka për qëllim të adresojë problemin e ndotjes së ujërave dhe të përmirësojë cilësinë e mjedisit të qytetit.

Në dëgjesën publike të organizuar më 6 mars 2020 nga Bashkia Durrësit, me pjesëmarrjen e ZV/Kryetarit të Bashkisë Zhuljen Varfaj, u zhvillua një diskutim për nevojat në zonat që u prekën nga tërmeti i 26 nëntorit dhe për banorët që mbetën pa shtëpi. Në këtë takim, aktivisti Baki Myrtollari, në kuadër të nismës që mbështetet nga Levizalbania, një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), kërkoi rehabilitimin e kanalit të ujërave të ndotura që kalon në zonën e banuar të Shkozetit, Ish-Kënetës dhe Porto-Romanos.

Kërkesa e paraqitur nga banorët dhe organizatat e vendit ka për qëllim të theksojë rëndësinë e rehabilitimit të kanaleve bujqësore si një hap i rëndësishëm drejt ruajtjes së mjedisit dhe parandalimit të ndotjes së ujërave të detit. Ndërtimi i kanaleve të rehabilituara dhe sigurimi i infrastrukturës të përshtatshme do të ndihmojë në parandalimin e derdhjes së ujërave të ndotura në zonat banuese dhe në ruajtjen e mjedisit natyror.

09/03/2020
Optimized with PageSpeed Ninja