Zbuloni Durrësin me aktivitete sportive dhe kulturore

 

Mbështetur nga: UNDP Albania

Kohëzgjatja: Gusht – Dhjetor 2022

Qëllimi: Promovimi i shtigjeve të reja turistike në qytetin e Durrësit nëpërmjet aktiviteteve sportive, kulturore, sociale që rrisin ndërgjegjësimin për mbrojtjen dhe ruajtjen e mjedisit dhe bregdetit.

Objektivat:

  • Promovimi i aktiviteteve blue-economy dhe pikave të reja tërheqëse të Durrësit.
  • Instalacion i ri rreth ndërgjegjësimit të ndotjes së detit nga plastika.

Rezultatet:

  • Angazhimi i 200 qytetarëve në aktivitete aventurore sociale, sportive, kulturore për promovimin e peizazheve natyrore për qëllime turistike.
  • Ngritja e instalimit “Goby fish” për grumbullimin e mbetjeve plastike.
  • Promovimi i destinacioneve turistike, nëpërmjet mediave sociale, video promovuese.
  • Rritja e njohurive për ekonominë blu nëpërmjet 8 aktiviteteve në natyrë.